Besiktning Fritidshus

Professionell besiktning av fritidshus i hela Sverige

Är du på väg att köpa eller sälja ett fritidshus och behöver nu hjälp av en kompetent besiktningsman som kan utföra en professionell och korrekt besiktning? Ifall detta är fallet så har du kommit helt rätt.

På Melin & Brolin Projekt AB erbjuder vi noggrann besiktning av fritidshus till förmånliga priser i hela Sverige. Kontakta oss redan idag så kan vi tillsammans komma överens om en passande lösning. Du kan även läsa mer om våra priser eller se referenser från våra tidigare kunder som anlitat oss för våra utförliga besiktningar. 

Varför bör jag besiktiga mitt fritidshus?

Det finns många goda anledningar till varför du bör besiktiga ditt fritidshus, oavsett om du är köpare eller säljare i fastighetsaffären.

Det är faktiskt så att den stora majoriteten av fritidshus som säljs idag besiktigas innan ägarebytet genomförs. Oavsett om du planerar att köpa eller sälja finns det många fördelar med en besiktning av fritidshus från en kompetent och oberoende besiktningsman. Dessa går vi genom i mer detalj nedan.

Köparens undersökningsplikt

När du står som köpare av ett fritidshus har du enligt lag en undersökningsplikt för att kartlägga alla husets fel och brister. Denna plikt existerar för köparens eget bästa och skyddar dig mot att köpa ett hus som du inte har full koll på. En besiktning av fritidshus fungerar därför som en viktig del i att hitta och kartlägga eventuella fel och brister så att du har bästa möjliga förutsättningar för en lyckad fastighetsaffär.

Säljarens upplysningsplikt

Likaså, när du säljer ett fritidshus har du enligt lag en upplysningsplikt mot köpare för att upplysa denna om fastighetens fel och brister. Genom att besiktiga ditt fritidshus kan du uppfylla denna plikt genom ett konkret besiktningsutlåtande på fritidshusets skick.

Ökad trygghet & bättre rättigheter

När du tar hjälp av en kompetent besiktningsman av fritidshus får du även en mängd andra fördelar och rättigheter som du kan använda och nyttja långt efter det att du köpt huset. Exempelvis, om du upptäcker stora fel och brister i huset efter det att du flyttat in ger en besiktning av fritidshus dig bättre rättigheter och förhandlingsläge då du redan från första början varit medveten om husets skick. 

Det finns fel och brister med alla fritidshus, men detta är till skillnad från vad många tror inte något negativt. Istället är det något positivt som du kan använda till din fördel. Genom att besiktiga ditt fritidshus får du möjlighet att kartlägga dessa i ett så tidigt skede som möjligt så att de kan fixas och åtgärdas på bästa möjliga sätt eller hållas under nära uppsyn. Du har också all information om huset som behövs för att kunna göra ett så medvetet och bra beslut som möjligt vare sig du bestämmer dig för att gå vidare med affären eller inte. En annan stor fördel är ett förbättrat förhandlingsläge, som i sin tur kan leda till ett lägre pris för fritidshuset.

När vi utför en besiktning av fritidshus gör vi inte några ingrepp i fastigheten. Det vi gör är en okulär besiktnings, dvs att vi kontrollerar husets samtliga utrymmen och synliga ytor, vilket inkluderar tak och fasad för att hitta och kartlägga fel och brister med huset och dess konstruktion. Dessa fel och brister redovisas sedan i ett skriftligt besiktningsutlåtande som i vissa fall även kan innehålla en riskanalys och rekommendation om eventuell fortsatt teknisk utredning. För varje besiktning vi utför har vi ett omfattande ansvar mot dig som beställare som gäller i två år efter besiktninstillfället. 

En oberoende besiktning av fritidshus är därför alltid en utmärkt investering som möjliggör en trygg fastighetsaffär för både köpare och säljare.

Besiktning av fritidshus kostnad

Kostnaden för en besiktning av fritidshus brukar i regel inte vara varken högre eller lägre än en vanlig husbesiktning. Beroende på vilket företag du väljer att anlita och storleken på ditt fritidshus kan priset vara allt från 7000:- till 15.000:-.

Läs mer om våra priser här.

Kontakta vår besiktningsman av fritidshus

Besiktning fritidshus

När det kommer till besiktning av fritidshus och alla andra besiktningar är det viktigt att känna sig trygg i valet av besiktningsman. 

Vår besiktningsman är utbildad både som entreprenadsbesiktningsman och inom konsumenttjänstlagen och har även lång erfarenhet och en bred och omfattande kunskap inom branschen. 

Tack vare vår bakgrund inom byggbranschens samtliga sidor våra många års erfarenhet inom både bygg och våtrum kan vi se ditt fritidshus ur ett heltäckande helhetsperspektiv. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att se till ditt bästa i vår roll som besiktningsman, oavsett om du är köpare eller säljare.

Genom att anlita oss garanterar vi dig en korrekt och professionell service redan från första kontakten till besiktning, besiktningsutlåtandet och om du skulle ha några frågor i framtiden.

Vi erbjuder besiktning av fritidshus i hela Sverige, vilket inkluderar, men är inte begränsat till städer såsom exempelvis: