Opartisk & Certifierad Besiktningman i Ystad

Oavsett om du är påväg att köpa ditt drömhus eller sälja din nuvarande fastighet är en överlåtelsebesiktning från en certifierad, erfaren och opartisk besiktningsman i Ystad en bra idé för att göra en så trygg fastighetsaffär som möjligt och för att undvika överraskningar längre fram.  

På Besiktningsföretaget strävar vi efter att erbjuda dig smidiga och korrekt utförda överlåtelsebesiktningar, husbesiktningar och besiktningar av badrum till konkurrenskraftiga priser. 

Vår besiktningsman har en lång erfarenhet inom byggbranschens olika sidor, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda ett nyanserat, opartiskt utlåtande som ser till allas bästa.

Kombinera detta med vår breda kunskap inom konsumenttjänstlagarna och vår vilja att du som kund ska göra en så bra fastighetsaffär som möjligt kan du känna dig extra trygg med att välja oss som besiktningsman för hus i Ystad. 

powered by Typeform

En strävan mot en optimal fastighetsaffär

Du som kund kan välja att anlita oss för en husbesiktning eller överlåtelsebesiktning i Ystad, eller någon av våra andra besiktningar, men vårt mål är alltid att du ska kunna använda vårt besiktningsutlåtande som ett verktyg som gör möjliggör en så bra och trygg fastighetsaffär som möjligt.  

Efter besiktningen kommer du att bli medveten om husets fel och brister, vilket gör det möjligt att gå vidare med din fastighetsaffär på ett så välinformerat och intelligent sätt som möjligt. Ditt beslut kommer nu till största del grundas på objektiv information istället för på känsla. 

Betydelsen av att veta om alla fel och brister som ett hus har innan ett husköp genomförs kan inte underskattas. Vi har många gånger sett konsekvenserna och hur dyrt det kan bli att senare upptäcka dessa efter att ha flyttat in ett nytt hus.   

Vi på Besiktningsföretaget erbjuder korrekta och professionellt utförda besiktningar av hus till rimliga priser. Våra nöjda kunder i Ystad och andra delar av Sverige består utav allt från privatpersoner till företag och bostadsrättsföreningar. Se vad några av de som valt att anlita oss har att säga om våra besiktningar här.

Husbesiktning / överlåtelsebesiktning Ystad

Det finns många anledningar till varför i princip alla hus besiktigas och varför en besiktning av hus eller en överlåtelsebesiktning i Ystad är en bra idé. 

Vi ett husköp har du som köpare enligt lag undersökningsplikt, vilket betyder att du behöver undersöka husets fel och brister. Denna lag skyddar dig faktiskt mot en dålig fastighetsaffär. En överlåtelsebesiktning har som roll att upptäcka eventuella fel och brister i ett så tidigt stadie som möjligt så att du har all information som behövs för ett medvetet val.  

Även som säljare av ett hus har du enligt lag upplysningsplikt mot en potentiell köpare. En överlåtelsebesiktning eller husbesiktning hjälper dig att uppfylla din plikt genom ett objektivt och omfattande utlåtande av husets skick. 

En professionell husbesiktning från en bra besiktningsman i Ystad är som ett träd som ger frukt under många år framöver. Om betydande felaktigheter och brister skulle visa sig efter du flyttat in ger en överlåtelsebesiktning dig bättre rättigheter eftersom du redan från start varit medveten om husets dåvarande skick. Detta innebär en betydligt större trygghet för dig och din familj. 

Något som många inte vet om är att i princip alla hus har brister. En överlåtelsebesiktning innebär att dessa upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt så att vidare åtgärder kan vidtas på ett optimalt sätt.

Våra besiktningar är okulära, vilket betyder att vi inte gör några ingrepp i huset. Vi går noggrant igenom husets alla utrymmen och synliga ytor, inkl tak och fasad för att upptäcka brister i huset och dess konstruktion. Dessa redovisas sedan i ett skriftligt besiktningsutlåtande, som också kan innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning om det skulle behövas. Som besiktningsman har vi ett ansvar för utförd besiktning mot dig som kund som gäller i två år efter besiktningen. 

En oberoende överlåtelsebesiktning från en certifierad och erfaren besiktningsman i Ystad är alltså en investering som görs för att kunna gå vidare med din fastighetsaffär på tryggast möjliga sätt och för att kunna ta ett välinformerat beslut, både som köpare och säljare.

Besiktning av badrum

Det finns många anledningar till varför en badrumsbesiktning från en erfaren och certifierad besiktningsman i Ystad är en bra idé, speciellt om du nyligen renoverat eller anlitat någon för att bygga ditt badrum.

Det förekommer tyvärr en del fusk i byggbranschen runt om i landet, vilket är anledningen till att det är viktigare än någonsin att ta reda på kvaliteten av det beställt och att kraven i branschreglerna uppfyllts.

Om en utförlig besiktning inte utförs kan det bli dyrt för dig längre fram om felaktigheter skulle visa sig. En badrumsbesiktning gör att eventuella fel och brister som skett under byggprocessen upptäcks så tidigt som möjligt, vilket ger dig rättigheter du annars inte skulle haft vid en eventuell tvist. 

Utförliga & professionella besiktningar till bra priser

Vårt mål är att så många människor som möjligt ska ha tillräckligt med informationen som behövs för att kunna göra en så bra fastighetsaffär som möjligt, vare sig om du är köpare eller säljare i en fastighetsaffär. Vi vill inte att du ska få några otrevliga överraskningar när du väl flyttat in. 

Detta är anledningen till att vi väljer att ha lägre priser än de flesta andra besiktningsmän samtidigt som vår service håller yttersta kvalitet. Läs mer om våra priser för överlåtelsebesiktning och våra andra besiktningar samt vilka standardpriser som finns i vår bransch. 

Vi erbjuder samtliga av våra besiktningar, inkl husbesiktning och överlåtelsebesiktning i Västerås, LundHelsingborg, Ängelholm, Malmö, Kristianstad, Uppsala, Linköping, Göteborg, Stockholm och resten av Skåne och Sverige. 

Kontakta vår besiktningsman i Ystad idag

Vi ser fram emot att höra från dig och hur vi kan hjälpa till, vare sig du är intresserad av en besiktning av badrum, en husbesiktning eller överlåtelsebesiktning. Välkommen att kontakta vår besiktningsman i Ystad redan idag.