You are currently viewing Vad kostar en husbesiktning?

Vad kostar en husbesiktning?

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Husbesiktning

Vad kostar en husbesiktning egentligen? Oavsett om du är köpare eller säljare är det alltid en god idé att få ett uppskattat pris inför husbesiktningen så att du får en idé av hur mycket det kommer kosta och du kan undvika överraskningar.

Vanliga priser för husbesiktning i Sverige

Den slutliga kostnaden för en besiktning av hus, eller överlåtelsebesiktning som det även kallas beror på en rad olika faktorer som inkluderar storlek på huset och besiktningstyp. I de flesta fall landar den slutliga kostnaden dock på någonstans mellan 7000:- till 15.000:-. 

Våra priser

Våra priser för husbesiktning samt besiktning av badrum och våra andra besiktningar är konkurrenskraftiga och vi utför samma kvalitativa och noggranna service och tar samma låga priser oavsett vart i Sverige du bor.

Överlåtelsebesiktning Standard

7 495 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

Överlåtelsebesiktning Plus

8 995 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

Överlåtelsebesiktning Premium

10 395 kr
 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Särskild våtrumsexpert med fokus på våtrumbesiktningar närvarar och utför besiktning av våtutrymmen.
 • Undersökning av riskkonstruktioner. Observera att vid riskkonstruktioner kan det bli aktuellt med ingrepp, tex borrhål antingen i vägg- eller golvkonstruktioner för fuktmätning. Eventuell återställning står kunden för.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

Övriga besiktningar

Från 3995 kr
 • VVS-besiktning: 3995:-
 • Tätskiktsbesiktning: 3995:-
 • Slutbesiktning: 5995:-
 • Efterbesiktning: 4995:-
 • Särskild besiktning: 6995:-
 • Statusbesiktning: 5995:-
 • Statusbesiktning Plus: 6995:-
 • Kvalitetssäkringsbesiktning: 12 995:-

Fördelar med att anlita Melin & Stedt Projekt för husbesiktning

Vi på Melin & Stedt Projekt kan hjälpa dig med husbesiktningar i hela Sverige så oavsett i vilken del av landet du bor i så kan vi erbjuda vår expertis och kunskap.  

Husbesiktning som överstiger dina förväntningar

När du bokar en överlåtelsebesiktning/husbesiktning eller spekulationsbesiktning hos oss får ni en oberoende, opartisk och objektiv besiktningsman med dokumenterad byggnadsteknisk erfarenhet som har god kännedom om vilka förhållanden och fel som kan uppstå i ett hus. Med en serviceinriktad besiktningsman med bred kompetens inom området får ni en trygg väg till det
nya boendet.

Alla våra besiktningsmän är utbildade inom konsumenttjänstlagen och har en bred kompetens och lång erfarenhet. Genom att anlita oss får du en kostnadseffektiv försäkring mot tråkiga överraskningar efter det att ni flyttat in. 

För varje besiktning har vi som regel alltid två SBR-godkända besiktningsmän på plats. Den stora fördelen med detta för dig som kund är att besiktningen blir mer detaljerad, nyanserad och kan genomföras på kortare tid. Du får alltså mer valuta för pengarna och en husbesiktning som håller högre kvalitet. 

När det kommer till tider är vi flexibla och anpassar oss efter när det passar dig. Beroende på hur din kalender ser ut har vi även möjlighet att genomföra besiktningen på helger och under kvällstid.

Tack vare våra många års erfarenhet inom byggbranschens olika sidor har vi en unik förmåga att se ett hus ur ett komplett helhetsperspektiv, vilket gör det möjligt för oss att se till både köparens och säljarens bästa i vår roll som besiktningsman. 

Genom att anlita oss kan du vara säker på en kvalitativ och noggrann besiktning från erfarna besiktningsmän med stor kunskap. Kontakta oss idag för en kostnadsfri uppskattning av pris för din husbesiktning, oavsett dina behov. 

Varför är en besiktning nödvändig?

Köparens ansvar

Som köpare av ett hus har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt för att upptäcka eventuella fel och brister, vilket i princip alla hus har. Detta behöver dock inte vara något negativt. 

Däremot är det viktigt att bli medveten om dessa innan köpet genomförts och för detta är en opartisk husbesiktning ditt bästa val. 

Du får även betydligt bättre förhandlingsläge och rättigheter som kan spara dig pengar vid köptillfället och längre fram. 

Säljarens ansvar

Som säljare av ett hus har du enligt lag upplysningsplikt mot köparen. En besiktning av hus vid försäljning hjälper dig att uppfylla kraven som ställs på dig att upplysa köparen om husets fel och brister.

Det är dock viktigt att påpeka att köparens undersökningsplikt väger tyngre än säljarens upplysningsplikt. Om fel upptäcks efter ägarbytet är det köparen som ska ha upptäckt dessa. 

Vad som ingår

Besiktningsman Helsingborg

Vad ingår i en husbesiktning och hur går det till? 

Våra besiktningsmän utför en okulär besiktning, dvs vi använder våra sinnen, erfarenhet och kunskap för att kontrollera husets alla utrymmen och synliga ytor inklusive fasad och tak för att upptäcka betydande fel och brister i fastigheten och dess konstruktion. Vi utför besiktningen utan att göra några ingrepp i huset.

Efter att besiktningen utförts redovisar vi husets samtliga fel och brister i ett skriftligt besiktningsutlåtande som även kan innehålla en riskanalys och rekommendationer. Efter besiktningstillfället har vi som besiktningsmän ett ansvar mot dig som kund som gäller under två år.

Exakt vad som ingår i vår husbesiktning beror på vilken typ av besiktning och tilläggstjänster du väljer.  

Vad som inte ingår

 • Mark som inte är i omedelbart samband med byggnaden ingår inte i besiktningen.
 • El, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten och eldstäder ingår inte i besiktningen.
 • Provtryckning, radonmätning och vattenprov ingår inte i besiktningen som standard.
 • Fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen.
 • Vid efterfrågan kan samtliga tjänster beställas som tilläggsuppdrag.

Fortsatt teknisk utredning

Vid förhållanden som ej kan klarläggas av besiktningsmannen vid besiktningstillfället, kan förslag om fortsatt teknisk utredning i utlåtandet framgå. Exempel där en fortsatt teknisk utredning kan föreslås är tex en otillgänglig vind eller krypgrund. Synlig mikrobiell påväxt utan förhöjd fuktkvot i byggnadsmaterial där tex årstiden kan ha inverkan.