Vad kostar en husbesiktning?

Vad kostar en husbesiktning?

powered by Typeform

Vad kostar en husbesiktning egentligen? Oavsett om du är köpare eller säljare är det alltid en god idé att få ett uppskattat pris inför husbesiktningen så att du får en idé av hur mycket det kommer kosta och du kan undvika överraskningar.

Vanliga priser för husbesiktning i Sverige

Den slutliga kostnaden för en besiktning av hus, eller överlåtelsebesiktning som det även kallas beror på en rad olika faktorer som inkluderar storlek på huset och besiktningstyp. I de flesta fall landar den slutliga kostnaden dock på någonstans mellan 7000:- till 15.000:-. 

Våra priser

Våra priser för husbesiktning samt besiktning av badrum och våra andra besiktningar är konkurrenskraftiga och vi utför samma kvalitativa och noggranna service och tar samma låga priser oavsett vart i Sverige du bor.

Överlåtelsebesiktning

Pris: 8995 kr inkl moms
 • Genomgång av husets dokumentation som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset (både invändigt och utvändigt), besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Riskanalys av fel och brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.
 • Föreslag på fortsatt teknisk utredning.
 • Fuktkontroll där vi säkerställer att det inte finns några skadliga halter av fukt i husets riskområden. (+1900 kr inkl moms)

Tilläggstjänster

Statusbesiktning

Pris: 4990 kr inkl moms

Våra statusbesiktningar inkluderar:

 • Badrumsbesiktning
 • Besiktning av tillbyggnad
 • Takbesiktning
 • Besiktning av utehus
 • Försäkringsärenden
 • Konstruktionsfel
 • Alla våra statusbesiktningar utförs av opartiska SBR-godkända besiktningsmän.
 • Våra statusbesiktningar görs med fördel vid nybyggnation, renovering eller tvist för att säkerställa att du fått vad du blivit lovad och för att ge dig ökade rättigheter.
 • Möjligheten att skräddarsy din statusbesiktning efter just dina behov.
 • Vi går igenom vad som utförts i byggprocessen och vad som kvarstår av arbetet och material. Även en kostnadsbedömning gällande färdigställandet av projektet kan fås.

Energideklaration

Pris: 3500 kr inkl moms (2500 kr i samband med överlåtelsebesiktning)
 • Energideklaration som är giltig i 10 år.
 • Uppfyller din plikt av energideklaration vid försäljning av ett hus eller fastighet.
 • Förslag på besparingserbjudanden som inte negativt påverkar er komfort och som bevarar eller till och med förbättrar er inomhusmiljö.
 • Presentation av kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till potentiella besparingar.
 • Registrering hos Boverket.
 • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
 • Säkerställande av byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.

Radonmätning

Pris: 1500 kr i samband med överlåtelsebesiktning

Areamätning

Pris: 3500 kr i samband med överlåtelsebesiktning

Fördelar med att anlita Besiktningsföretaget för husbesiktning

På Besiktningsföretaget kan vi hjälpa dig med husbesiktningar i hela Sverige så oavsett i vilken del av landet du bor i så kan vi erbjuda vår expertis och kunskap.  

 • Av SBR Godkänd besiktningsman
 • Vi innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning
 • Besiktningsmän med dokumenterad byggteknisk utbildning enligt SBR
 • Certifierade energiexperter och funktionskontrollanter
 • Endast noggranna och certifierade experter med dokumenterad erfarenhet och kunskap

Husbesiktning som överstiger dina förväntningar

När du bokar en överlåtelsebesiktning/husbesiktning & spekulationsbesiktning hos oss får ni en oberoende, opartisk och objektiv besiktningsman med dokumenterad byggnadsteknisk erfarenhet som har god kännedom om vilka förhållanden och fel som kan uppstå i ett hus. Med en serviceinriktad besiktningsman med bred kompetens inom området får ni en trygg väg till det
nya boendet.

Alla våra besiktningsmän är utbildade inom konsumenttjänstlagen och har en bred kompetens och lång erfarenhet. 

Tack vare våra många års erfarenhet inom byggbranschens olika sidor har vi en unik förmåga att se ett hus ur ett komplett helhetsperspektiv, vilket gör det möjligt för oss att se till både köparens och säljarens bästa i vår roll som besiktningsman. 

Genom att anlita oss kan du vara säker på en kvalitativ och noggrann besiktning från erfarna besiktningsmän med stor kunskap. Kontakta oss idag för ett uppskattat pris för din husbesiktning.

Varför är en besiktning nödvändig?

Köparens ansvar

Som köpare av ett hus har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt för att upptäcka eventuella fel och brister, vilket i princip alla hus har. Detta behöver dock inte vara något negativt. 

Däremot är det viktigt att bli medveten om dessa innan köpet genomförts och för detta är en opartisk husbesiktning ditt bästa val. 

Du får även betydligt bättre förhandlingsläge och rättigheter som kan spara dig pengar vid köptillfället och längre fram. 

Säljarens ansvar

Som säljare av ett hus har du enligt lag upplysningsplikt mot köparen. En besiktning av hus vid försäljning hjälper dig att uppfylla kraven som ställs på dig att upplysa köparen om husets fel och brister.

Det är dock viktigt att påpeka att köparens undersökningsplikt väger tyngre än säljarens upplysningsplikt. Om fel upptäcks efter ägarbytet är det köparen som ska ha upptäckt dessa. 

Vad som ingår

Besiktningsman Helsingborg

Vad ingår i en husbesiktning och hur går det till? 

Våra besiktningsmän utför en okulär besiktning, dvs vi använder våra sinnen, erfarenhet och kunskap för att kontrollera husets alla utrymmen och synliga ytor inklusive fasad och tak för att upptäcka betydande fel och brister i fastigheten och dess konstruktion. Vi utför besiktningen utan att göra några ingrepp i huset.

Efter att besiktningen utförts redovisar vi husets samtliga fel och brister i ett skriftligt besiktningsutlåtande som även kan innehålla en riskanalys och rekommendationer. Efter besiktningstillfället har vi som besiktningsmän ett ansvar mot dig som kund som gäller under två år.

Exakt vad som ingår i vår husbesiktning beror på vilken typ av besiktning och tilläggstjänster du väljer.  

Vad som inte ingår

 • Mark som inte är i omedelbart samband med byggnaden ingår inte i besiktningen.
 • El, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten och eldstäder ingår inte i besiktningen.
 • Provtryckning, radonmätning och vattenprov ingår inte i besiktningen som standard.
 • Fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen.
 • Vid efterfrågan kan samtliga tjänster beställas som tilläggsuppdrag.

Fortsatt teknisk utredning

Vid förhållanden som ej kan klarläggas av besiktningsmannen vid besiktningstillfället, kan förslag om fortsatt teknisk utredning i utlåtandet framgå. Exempel där en fortsatt teknisk utredning kan föreslås är tex en otillgänglig vind eller krypgrund. Synlig mikrobiell påväxt utan förhöjd fuktkvot i byggnadsmaterial där tex årstiden kan ha inverkan.

Stäng meny