Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Att köpa en lägenhet är en av de absolut viktigaste och största investeringarna många av oss någonsin kommer göra. Med en lägenhetsbesiktning från oss säkerställer du att är medveten om vad du faktiskt köper och att du inte får några tråkiga överraskningar och oväntade kostnader längre fram.

 

Genom en besiktning av lägenhet från oss får du en opartisk bedömning på lägenhetens skick och status innan du bestämmer dig för om du vill köpa den eller inte. På så sätt kan du känna dig trygg samtidigt som du undviker oväntade kostnader efter det att du flyttat in i lägenheten. 

Som köpare av en lägenhet har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt som innebär att du måste undersöka lägenheten innan du köper den. Eftersom du köper lägenheten i befintligt skick och inte har rätt till ersättning för fel du hittar efter du flyttat in är det extra viktigt att få en lägenhetsbesiktning utförd. 

powered by Typeform

Till skillnad från när du köper ett hus har du inte rätt till ersättning i efterhand när du köper en lägenhet. 

Undvik onödiga kostnader med en besiktning av lägenhet

När du köper en lägenhet har du inte rätt till ersättning i efterhand på samma sätt som du har när du köper ett hus eller en villa. Detta beror på att ett lägenhetsköp täcks av köpelagen och inte av jordabalken. 

Detta innebär att du köper lägenheten i befintligt skick och om du skulle upptäcka allvarliga fel och brister i efterhand har du inte rätt till någon kompensation och blir därför tvungen att själv stå för eventuella kostnader.

Trots att man är mindre skyddad när man köper en lägenhet än vid ett husköp väljer alltför många nya lägenhetsägare att strunta i besiktningen, ett beslut som ofta slutar med höga kostnader längre fram. 

Du kan dock undvika ett sådant scenario med en oberoende och korrekt utförd lägenhetsbesiktning. Det är inte en enkel uppgift att själv undersöka lägenheten om du inte besitter särskilda kunskaper. Därför är det alltid bäst att anlita en certifierad och godkänd besiktningsman för jobbet. 

 

Varför anlita oss för din lägenhetsbesiktning?

Så du har nu insett att den bästa vägen att gå för ett tryggt och lyckat lägenhetsköp är att anlita en professionell aktör för din lägenhetsbesiktning. Men varför bör du anlita just oss för detta?

När du anlitar oss för en besiktning av lägenhet är det alltid en SBR-godkänd besiktningsman som utför besiktningen. Detta innebär bland annat att besiktningsmannen är utbildad byggingenjör och har kunskapen som krävs för att besiktiga din lägenhet på ett professionellt, tryggt och korrekt sätt. Besiktningen utförs dessutom enligt SBR:s beprövade metoder. 

Våra besiktningsmän arbetar i hela Sverige så oavsett vart i landet du befinner dig så kan du räkna med att vi kan hjälpa dig.

I en bransch som ofta upplevs som krånglig och otydlig strävar vi efter att göra processen från beställning till utförande så enkel och smidig som det bara är möjligt för dig som kund. Detta uppnår vi genom vår utmärkta kundservice där vi alltid finns tillgängliga för att svara på dina frågor och funderingar och lägenhetsbesiktningar som långt överstiger dina förväntningar. Vi besiktigar både bostadsrätter och hyresrätter och erbjuder även statusbesiktning för lägenhet. Hos oss har du alltid möjlighet att anpassa din lägenhetsbesiktning helt efter dina behov. 

Besiktning av lägenhet

Hur går vår besiktning av lägenhet till?

När du anlitar oss för lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med dig, igenom lägenhetens alla rum och gör en okulär besiktning. Detta innebär att besiktningsmannen kontrollerar och undersöker lägenheten med hjälp av sina sinnen utan att göra några fysiska ingrepp i lägenheten eller dess konstruktion. Den okulära besiktningen omfattar även tvätt- och diskmaskinsanslutningar och kontroll av rörledningar och element. Under besiktningens gång har du dessutom möjlighet att ställa frågor och utnyttja besiktningsmannens breda expertis och kunskap.

När besiktningen av lägenheten är färdig sammanställer besiktningsmannen ett besiktningsutlåtande som, med bilder, tydligt beskriver lägenhetens skick och status, anmärkningar med rekommenderade åtgärder och en riskanalys som talar om eventuella saker som behöver undersökas djupare och risker som skulle kunna leda till framtida problem. Hos oss har du dessutom alltid möjlighet att gå igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen via telefon. 

 

Vad ingår i vår lägenhetsbesiktning?

  • Genomgång av lägenhetens handlingar såsom tekniska beskrivningar, ritningar och annat som besiktningsmannen tycker är relevant. 
  • Besiktningsmannen går igenom lägenhetens historik, eventuella skador, kända fel, renoveringar och reparationer med säljaren för att bilda sig en initial uppfattning om lägenheten. 
  • Okulär lägenhetsbesiktning av alla rum, tillgängliga utrymmen och våtrum.
  • Riskanalys som omfattar eventuella brister som inte fastställts under den okulära besiktningen.
  • Rekommenderade åtgärder och fortsatt teknisk utredning. 
  • Undersökningar som kräver fysiska ingrepp i lägenheten och dess konstruktion.
  • Installationer som exempelvis vatten, el, vitvaror och ventilation.
powered by Typeform
Lägenhetsbesiktning

Kontakta oss redan idag för lägenhetsbesiktning

Varmt välkommen att kontakta oss redan idag, oavsett om du är köpare eller säljare ger en besiktning av lägenhet alltid en trygghet för framtiden för dig och din familj. Vi arbetar mot privatpersoner såväl som många andra typer av kunder som bland annat inkluderar bostadsrättsföreningar, företag och mäklare. 

Inget projekt är för stort eller för litet och vi tar oss an alla uppdrag med samma entusiasm och professionalism. Vi finns här för dig under hela besiktningsprocessen för att svara på alla dina frågor och funderingar. I en bransch som ofta upplevs som krånglig anstränger vi oss för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig som kund, hela vägen från beställning till färdig besiktning.

Varmt välkommen att kontakta oss för lägenhetsbesiktning redan idag, vi ser fram emot att höra från dig.

powered by Typeform