Hus- & Överlåtelsebesiktning Kristianstad Från SBR Certifierad & Opartisk Besiktningman

Är du i processen att köpa ditt drömhus? Eller ska du kanske sälja ditt nuvarande? I vilket fall är en husbesiktning eller överlåtelsebesiktning i Kristianstad från en certifierad, erfaren och oberoende besiktningsman en av de bästa investeringar du kan göra.

Här på Besiktningsföretaget är vi experter på allt som har med besiktningar av hus att göra. Vi erbjuder smidiga, prisvärda och korrekt utförda lösningar inom överlåtelsebesiktning, husbesiktning, entreprenadbesiktning och besiktning av badrum. 

På grund av vår besiktningsmans långa erfarenhet inom byggbranschens olika sidor, omfattande kunskap och en strävan efter att du som kund hos oss ska ha bästa möjliga förutsättningar att göra en så bra fastighetsaffär som det bara är möjligt, kan du känna dig extra trygg med att anlita oss som din besiktningsman i Kristianstad. 

powered by Typeform

Vårt mål är en lyckad fastighetsaffär för dig

Vi har under lång tid erbjudit pålitlig, korrekt och prisvärd överlåtelsebesiktning och husbesiktning i Kristianstad och andra delar av Skåne och Sverige till mängder av nöjda kunder. Men ta inte vårt ord för det, se själv vad våra kunder har att säga om oss och våra tjänster här eller genom att klicka vidare på knappen nedan.

 

Oavsett vilken av våra besiktningar du väljer att anlita vår besiktningsman i Kristianstad för så är vårt tydliga mål alltid det samma – att du ska kunna använda resultatet till din största fördel, dvs att ha förutsättningarna att kunna gå vidare med din fastighetsaffär på bästa och tryggast möjliga sätt. 

Vi ger dig informationen och all fakta som krävs för att du ska kunna göra ett så medvetet och välinformerat beslut som möjligt när du tar nästa steg i din husaffär. Vi är fullt medvetna om den stora betydelsen av att veta om husets alla fel och brister så tidigt som möjligt och vi har i första hand sett konsekvenserna och hur dyrt det kan bli att upptäcka dessa efter inflyttning och kontraktskrivning. 

Ta det säkra före det osäkra med en korrekt utförd överlåtelsebesiktning från oss på Besiktningsföretaget.

Husbesiktning / överlåtelsebesiktning Kristianstad

I stort sätt alla hus som köps eller säljs idag besiktigas innan ägarbytet genomförs. Men varför är en överlåtelsebesiktning eller besiktning av hus så viktig egentligen?  

Vid ett husköp har du enligt svensk lag något som kallas undersökningsplikt och här fungerar en överlåtelsebesiktning som en betydelsefull del i din plikt att upptäcka eventuella fel och brister så tidigt som möjligt. 

När du säljer ett hus eller villa så har du även här upplysningsplikt mot köparen och en husbesiktning hjälper dig att uppfylla din plikt genom att få ett konkret och opartiskt utlåtande från en certifierad specialist på byggnadens skick. 

En korrekt och noggrann besiktning av hus från en bra besiktningsman i Kristianstad ger dig även många andra fördelar och en större trygghet. Om betydande fel och brister skulle upptäckas efter inflyttningstillfället ger besiktningsutlåtandet dig bättre rättigheter då du redan när du flyttat in haft information om husets skick. 

Något som många inte är fullt medvetna om är att alla hus har olika fel och brister. En husbesiktning gör att du blir medveten om dessa så tidigt som möjligt så att vidare åtgärder kan tas på bästa möjliga sätt och att du har all väsentlig information så att du kan ta ett välinformerat beslut angående din husaffär.  

Våra besiktningar utförs okulärt, dvs att vi inte gör ingrepp i huset. Vi kontrollerar fastighetens utrymmen och synliga ytor, inkl tak och fasad för att upptäcka fel och brister i huset och dess konstruktion. Dessa fel och brister redovisas sedan i ett skriftligt besiktningsutlåtande, som även kan innehålla en riskanalys och rekommendationer om fortsatt teknisk utredning, vid behov. Som besiktningsman har vi ett 2-årigt ansvar mot dig som anlitat oss för besiktning. 

En oberoende hus- eller överlåtelsebesiktning från en certifierad och erfaren besiktningsman i Kristianstad ger ökad trygghet för dig och din familj och är alltid en smart investering som ger dig förutsättningarna att kunna gå vidare med din fastighetsaffär på bästa sätt, både som köpare och säljare av ett hus eller villa. 

Besiktning av badrum

Ifall du är i processen att bygga eller renovera ditt badrum finns det många bra anledningar till varför en badrumsbesiktning från en erfaren besiktningsman i Kristianstad är en smart investering. 

Med en hel del fusk i byggbranschen och användning av billiga material är det idag oerhört viktigt för dig som beställare att ta reda på att du fått vad du beställt och att kraven i branschreglerna uppfyllts av aktören du anlitat. 

Utan en utförlig badrumsbesiktning kan du aldrig vara säker på att du fått vad du beställt. Om fel och brister senare skulle visa sig så har du med en besiktning av badrum betydligt bättre rättigheter och möjligheter för kompensation.

Prisvärda & korrekt utförda besiktningar

Vi strävar efter att så många som möjligt ska ha bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra en lyckad fastighetsaffär, oavsett som köpare eller säljare. 

Samtliga av våra besiktningar utförs av certifierade besiktningsmän, utförs korrekt och är prisvärda. Läs gärna mer om vårt pris för överlåtelsebesiktning och hur de förhåller sig till andra företags priser i vår bransch.

Vi erbjuder våra besiktningar av hus i Kristianstad och resten av Skåne och Sverige, t.ex i städer som Ystad, Helsingborg, Ängelholm, Malmö, Lund, Uppsala, Linköping, Västerås, Göteborg, Stockholm och många fler städer. 

Kontakta vår besiktningsman i Kristianstad idag

Vi ser fram emot att höra från dig och erbjuda en passande lösning för husbesiktning och överlåtelsebesiktning i Kristianstad. Varmt välkommen!