Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor. Om du inte hittar svar på din fråga här så är du varmt välkommen att kontakta oss

Vid en överlåtelsebesiktning av ett hus börjar besiktningsman med att gå igenom besiktningsförutsättningarna tillsammans med fastighetsägaren. Fastighetsägaren får svara på frågor gällande huset och dess historik som ej framgår av erhållen dokumentation– om det funnits tidigare problem och hur ägaren har uppfattat huset.
Tillsammans tittar vi på de handlingar som finns. Det kan vara bygglov, ritningar, teknisk beskrivning, dokumentation på genomförda renoveringar och våtrumsintyg eller andra handlingar.

Besiktningen påbörjas invändigt där fastighetens alla rum besiktigas. Här tittar besiktningsman särskilt efter synlig fukt, missfärgningar, lutande golv, vindsutrymme, avvikelser i konstruktioner som medför risker. Sedan fortsätter besiktningen utvändigt och fasader, yttertak, grund, hängrännor, stuprör, fönster och markförhållanden närmst huset kontrolleras.

När överlåtelsebesiktning & spekulationsbesiktningen av huset är klar sammanfattar besiktningsmannen med en genomgång först muntligt där besiktningsmannen tar upp det mest relevanta förhållandena från besiktningen och sammanställer sedan allt i ett besiktningsutlåtande.

Det skriftliga utlåtandet skickas sedan ut till dig inom fem dagar från
besiktningstillfället, vid spekulationsbesiktning där husköparen registrerat sig på spekulationsregistret på hemsidan erbjuder vi besiktning inom 48 timmar och skriftligt utlåtande inom 48 timmar efter avslutad besiktning.

Genom att upplysa din köpare med ett besiktningsutlåtande om eventuella risker, förhållanden och dess nuvarande status så har du minimerat risken för framtida konflikter och tvister med den nya husägaren. En husköpare kan med fördel få chansen att planera för åtgärder av fel och brister som besiktningsmannen noterat. Vi har även tilläggstjänster
där vi erbjuder underhållsplaner till husköparen och kan hittas längre ner.

Ett husköp är en av de största affärerna man gör i sitt liv, att bekosta en egen besiktningsman för att få en till besiktningsmans uppfattning om huset är en klok ide och kan inte skada mer än att resultaten av de två besiktningarna är densamma.

Vi rekommenderar köpare av hus att alltid anlita en egen besiktningsman, även fast tidigare överlåtelsebesiktning har genomförts. Delvis för att köparen uppfyller sin undersökningsplikt med råge men också för att få en oberoende, opartisk och objektiv besiktningsmans bedömning av huset. En spekulationsbesiktning är en besiktning där säljaren och köparen redan överenskommit eller tänker överenskomma eventuell affär men med förbehåll på en besiktningsklaus.

Från visning till att kontraktet ska signeras går det oftast väldigt fort. Spekulationsregistrets syfte är att husköpare alltid ska få möjligheten att anlita en egen besiktningsman inför sin livs största affär.

Spekulationsregistret registrerar man sig kostnadsfritt på via hemsidan. Det behöver inte vara skarpt läge utan man kan registrera sig oavsett stadie. Vid tid för visning är besiktningsmannen redan informerad om fastigheten och när ni väl hittat ert drömhus så står vi redo och du är ett knapptryck ifrån din besiktning.

Exakt vad som ingår i våra husbesiktningar beror på vilken plan du väljer. Du kan läsa mer om våra olika husbesiktningar och hur mycket de kostar här

Vi har olika priser beroende på vilken typ av besiktning du behöver. Läs mer om våra priser för husbesiktning.

Ca 1-2 timmar på plats, beroende på storlek och hur mycket fel och anmärkningar vi hittar.

En husbesiktning betalas av den som beställer den och ger många fördelar oavsett om du är köpare eller säljare i en husaffär. 

Absolut, man brukar skriva in en klausul om besiktning. Köpare brukar ha 2 veckor på sig att utföra en besiktning av hus.